• Ponuka služieb
  1. Dočasné pridelenie pracovníkov

   Dočasná výpomoc v prípadoch, keď vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Zabezpečenie kompletnej administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov dočasne pridelených na prácu u partnerskej spoločnosti.

   Účelové krátkodobé pridelenie

   Veľmi rýchle a operatívne riešenie nedostatku pracovných síl formou krátkodobého, jednorázového pridelenia potrebných pracovníkov (formou brigády).

   Prevzatie pridelených pracovníkov

   Umožní Vám najprv spoznať a preveriť schopnosti daného pracovníka. Po jeho preverení máte možnosť pracovníka prevziať do TPP alebo VPP.

   Ak sme Vás zaujali, vyplňte registračný formulár, alebo zašlite e-mail na office@najbrigada.sk

  Ďalšie informácie

  Tešíme sa na spoluprácu.

 • Kontaktný formulár
  1. Názov firmy

   Email

   ulica

   mesto

   PSČ

   Telefón/Mobil

   Kontaktná osoba

   Špecifikácia práce, iné

   Upozornenie: Odoslaním tohoto formuláru dávate svoj súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov.