“Naj brigáda” je pracovnou a brigádnickou agentúrou, ktorá pôsobí na slovenskom pracovnom trhu.  Jej úspech stojí na viac než 10 ročných skúsenostiach jej zakladateľov v oblasti práce s ľuďmi. Za obdobie pôsobenia sme boli kľúčovými spoluorganizátormi mediálne a spoločensky významných eventov na poli slovenského showbiznisu ako aj v oblasti výroby, stavebníctva a mnohých ďalších segmentov trhu.

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti dočasného umiestnenia pracovníkov:

 • Zabezpečiť vhodnú komunikáciu, koordináciu, podporné procesy a súvisiace služby
 • Optimalizovať personálne náklady a procesy
 • Flexibilne reagovať na personálne požiadavky
 • Vytvárať podmienky pre dlhodobú spoluprácu

Dosahujeme to osobným prístupom a podrobnou analýzou konkrétnych potrieb klienta.
Vnímame skutočnosť, že naším klientom je zamestnávateľ a zároveň zamestnanec pridelený pre výkon práce.

Našim pracovníkom vždy vytvárame vhodné pracovné podmienky, čo sa odzrkadlí na dobre odvedenej práci u našich klientov.

Odvetvia služieb, na ktoré sa špecializujeme:

 • Hostessing
 • Catering
 • Kultúrno – promotérske podujatia (koncerty, firemné večierky, festivaly)
 • Upratovanie (kolaudácia, kancelárie, obytné objekty)
 • Telemarketing (call centrá)
 • Výrobné linky (tlačiarne, kontrola kvality a iné)
 • Sťahovanie (nábytok, strojné zariadenia a pod.)
 • Nakladanie a vykladanie tovaru (logistické centrá, sklady)
 • Stavebné práce (zabezpečenie odbornej a pomocnej sily)
 • Pomocné práce všetkého druhu

Sme prístupní spolupráci aj v iných odvetviach služieb, kontaktujte nás.